Se alla

Igångsättningsbeslut Åby Arenastad – isstadion

Onsdag 24 november 2021

Elin Andersson (L) medges lämna följande anteckning till kommunstyrelsens protokoll 2021-11-24:
Marcus Claesson (L) medges lämna följande anteckning till kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-17:

Liberalerna Mölndal lämnar följande protokollsanteckning gällande investeringen Åby
Isstadion:

Under rådande unika omständigheter efter Covid-19 med mycket stora osäkerheter kring både
kraftigt ökade kostnader för material och leveranstider borde investeringsprojektet Åby
Isstadion senareläggas. I våras sa Liberalerna att redan 117,5 Mkr är för mycket.

Dock har vi fått återkommande information om att omfattande grundläggningsarbeten som
pålning för Åby Isstadion måste göras nu och inte vid senare tillfälle, för att inte riskera
skador på angränsande Nya Åbybadets konstruktion vilket är oacceptabelt.

Liberalerna är därför med på att i detta läge låta bekosta inledande grundläggningsarbeten i
form av pålning för Åby isstadion, men att därefter pausa för att se över projektets totala
investeringskostnader, som vi anser måste ner kraftigt för att kunna motiveras.