Se alla

Årsmötesuttalande: Slopa skolans effektiviseringskrav – anställ fler lärare!

Onsdag 10 mars 2021

Skolnämndens lokalorganisationsutredning visar nu att det inte går att spara några pengar på skolan i Mölndal – därför måste effektiviseringskravet bort. Hällesåkersskolan kostar ett par miljoner extra per år, men där har redan en enig politik sagt att skolan ska vara kvar, vilket är bra!

Mölndal tillhör de bästa kommunerna på utbildade och behöriga lärare, men har i gengäld färre lärare som då tvingas arbeta hårdare. Coronapandemin och följderna av Covid-19 synliggjorde denna sårbarhet på ett smärtsamt sätt för skola och utbildning men också inom andra av stadens verksamheter, t.ex. vård och omsorg av äldre.

Mölndal behöver i första hand fler lärare, och i andra hand lärarassistenter eftersom det råder stor lärarbrist i hela Sverige. De fem första punkterna i GrönBlå Samverkans politiska plattform är mindre barngrupper i förskolan, stärkt elevhälsa och studievägledning, avlasta lärarna och korta Kulturskolans köer. Detta är något som vi ännu inte har uppnått och därför måste det prioriteras, tiden är inne för att sätta skolan först.

År 2019 var tufft med stora underskott inom skolan, som GrönBlå Samverkan ärvde från förra mandatperioden. Ekonomistyrningen var bristfällig och prognoserna osäkra men styrningen har nu blivit bättre. Skattepengar har tillförts, men också effektiviseringskrav. År 2020 kom Covid-19, som tyvärr fortsätter långt in i år med oklara konsekvenser som följd.

Skolan behöver därför få förutsättningar till att fokusera på att våra barn ska få både en bra utbildning och en grund att stå på för att kunna utvecklas och nå sina drömmar. Varje barn skall bli sett och hört och få utvecklas som unik person! Barngrupperna på förskolan måste bli mindre, restiderna måste bli kortare och mer resurser tillföras för att stärka upp arbetet kring de elever som är i störst behov av särskilt stöd.

Det satsas på både om- och nybyggnationer av skollokaler men det svider att tvingas lägga så mycket skattepengar på lokaler samtidigt som byggkostnader skenar. Det finns kostnadseffektiva standardlösningar via exempelvis Sveriges kommuner och regioner att avropa i stället för att bygga dyrt i egen regi. Skolan ska inte vara en budgetregulator, det är ju fler lärare som vi behöver i första hand.

Skolan måste komma först – före andra dyra investeringar som ekodukt, solcellspark och bandyhall när prioriteringar måste göras.

Liberalerna Mölndals årsmöte har därför beslutat att de effektiviseringskrav som ligger på skolan måste slopas för barnens och framtidens skull.

För Liberalerna Mölndal
Glenn Grimhage, ordförande

0709-35 62 53
glenn.grimhage@liberalerna.se