Se alla

Årsmötesuttalande 2022

Mölndals kris- och krigsberedskap behöver stärkas ytterligare

Onsdag 2 mars 2022

Europa är återigen i krig med obeskrivligt lidande för befolkningen i Ukraina. Tyrannen Vladimir Putin skyr inga medel för att utöka sin makt. Mölndal behöver fortsätta stärka stadens beredskap inför kommande kriser, med trygg energiförsörjning, livsmedelslager och andra förnödenheter. Coronapandemin har tydliggjort svagheter gällande skyddsutrustning och bemanning på smärtsamma sätt. Konsekvenser av översvämningar och vinter måste begränsas. Inga budgetrestriktioner ska finnas i återuppbyggandet av det kommunala befolkningsskyddet. Mölndalsborna förväntar att staden har en fullgod beredskap om det värsta händer.

Liberalerna står alltid upp för trygghet och en stark beredskap!

För Liberalerna Mölndal
Marcus Hjalmarsson, ny föreningsordförande, kriminalvårdsinspektör
Marcus Claesson, kommunalråd med ständig beredskap