Se alla

Initiativ och politiska förslag

Inlämnade motioner under mandatperioden 2014-2018

Sedan valet hösten 2018 styr Liberalerna Mölndal genom GrönBlå Samverkan. Det gör att vi inte behöver skriva motioner, interpellationer eller frågor för att påverka Mölndal utveckling.

Liberalerna vill:

 

Interpellationer och frågor

 • Interpellation om vilka åtgärder som görs för att minska köerna till Kulturskolan – 2015-2016 – Ställd till Skolnämndens ordförande
 • Interpellation om den ökande sjukfrånvaron i Staden – 2016 – Ställd till Kommunstyrelsens ordförande
 • Interpellation om RIA Mölndal (rådgivning i alkoholfrågor) -Ställd till Kommunstyrelsens ordförande
 • Interpellation om hur medel till skolutflykter används – 2016 – Ställd till Skolnämndens ordförande
 • Fråga om avbryta uppsägning av ridavtal Gunnebo – 2016 – Ställd till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB:s ordförande
 • Fråga om det säkerställs att de beslut som Kommunfullmäktige fattar också implementeras och blir rätt omhändertagna – 2017 – Ställd till Kommunstyrelsens ordförande
 • Fråga om när Majoritet Mölndals hetsjakt på ridklubben GRYS ska avslutas – 2017 – Ställd till Kommunstyrelsens ordförande

Motioner

 • För mer och säkrare aktiv fritid vid Tulebosjön – 2014-12-14 – Avslag
 • Fler låneelcyklar – 2015-02-23 – Bifall
 • Utveckla Safjällets naturreservat med sjöutsikt – 2015-03-24 – Avslag
 • Utveckla Åbys fritidscentrum – 2015-06-15 – Avslag
 • Återanvänd skrotade datorer via ComputerAid – 2015-06-15 – Bifall
 • Låt alla Mölndalsbor få testa personliga flexibla zoner i kollektivtrafiken – 2016-02-23 – Bifall
 • Upphör med individuella skolporträtt – 2016-03-23 – Bifall
 • Utveckla stadsparken till en all-aktivitetspark – 2016-03-23 – Besvarad
 • Upplysta barn leker bäst – 2016-04-19 – Besvarad
 • Kartlägg och förebygg hedersrelaterat förtryck – 2016-06-14 – Avslag
 • Rusta upp Bohusleden – 2016-09-21 – Avslag
 • Befria undersköterskan! – 2016-11-16 – Besvarad
 • Bättre internetuppkoppling till alla Mölndalsbor – 2017-02-22 – Besvarad/Avslag
 • Motverka klotter och skadegörelse snabbare – 2017-03-21 – Besvarad
 • Fritt skolval. På riktigt. – 2017-04-19 – Besvarad
 • Kvarnbyskolan som sjukhem – Historia värd att komma ihåg och återberätta – 2017-05-17 – Bifall
 • Angående utformning av planerat äldreboende Pedagogen Park (tillsammans med M och C) – 2017-12-11 – Under beredning
 • Rädda liv genom brandvarnare kopplade till trygghetslarm – 2017-12-13 – Under beredning
 • Alternativ till kvarboende och särskilt boende (tillsammans med M och C) – 2018-03-21 – Under beredning
 • Inför funktionen syn- och hörselinstruktör i Mölndals Stad – 2018-05-16 – Under beredning
 • Inför central rättning av nationella prov – 2018-05-16 – Under beredning
 • Instifta jämställdhetspris – 2015 – Bifall
 • Bredband på äldreboenden – 2016 – Bifall