Motioner

 • För mer och säkrare aktiv fritid vid Tulebosjön – 2014-12-14 – Avslag
 • Fler låneelcyklar – 2015-02-23 – Bifall
 • Utveckla Safjällets naturreservat med sjöutsikt – 2015-03-24 – Avslag
 • Utveckla Åbys fritidscentrum – 2015-06-15 – Avslag
 • Återanvänd skrotade datorer via ComputerAid – 2015-06-15 – Bifall
 • Låt alla Mölndalsbor få testa personliga flexibla zoner i kollektivtrafiken – 2016-02-23 – Bifall
 • Upphör med individuella skolporträtt – 2016-03-23 – Bifall
 • Utveckla stadsparken till en all-aktivitetspark – 2016-03-23 – Besvarad
 • Upplysta barn leker bäst – 2016-04-19 – Besvarad
 • Kartlägg och förebygg hedersrelaterat förtryck – 2016-06-14 – Avslag
 • Rusta upp Bohusleden – 2016-09-21 – Avslag
 • Befria undersköterskan! – 2016-11-16 – Besvarad
 • Bättre internetuppkoppling till alla Mölndalsbor – 2017-02-22 – Besvarad/Avslag
 • Motverka klotter och skadegörelse snabbare – 2017-03-21 – Besvarad
 • Fritt skolval. På riktigt. – 2017-04-19 – Besvarad
 • Kvarnbyskolan som sjukhem – Historia värd att komma ihåg och återberätta – 2017-05-17 – Bifall
 • Angående utformning av planerat äldreboende Pedagogen Park (tillsammans med M och C) – 2017-12-11 – Under beredning
 • Rädda liv genom brandvarnare kopplade till trygghetslarm – 2017-12-13 – Under beredning
 • Alternativ till kvarboende och särskilt boende (tillsammans med M och C) – 2018-03-21 – Under beredning
 • Inför funktionen syn- och hörselinstruktör i Mölndals Stad – 2018-05-16 – Under beredning
 • Inför central rättning av nationella prov – 2018-05-16 – Under beredning
 • Instifta jämställdhetspris – 2015 – Bifall
 • Bredband på äldreboenden – 2016 – Bifall

Interpellationer och frågor

 • Interpellation om vilka åtgärder som görs för att minska köerna till Kulturskolan – 2015-2016 – Ställd till Skolnämndens ordförande
 • Interpellation om den ökande sjukfrånvaron i Staden – 2016 – Ställd till Kommunstyrelsens ordförande
 • Interpellation om RIA Mölndal (rådgivning i alkoholfrågor) -Ställd till Kommunstyrelsens ordförande
 • Interpellation om hur medel till skolutflykter används – 2016 – Ställd till Skolnämndens ordförande
 • Fråga om avbryta uppsägning av ridavtal Gunnebo – 2016 – Ställd till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB:s ordförande
 • Fråga om det säkerställs att de beslut som Kommunfullmäktige fattar också implementeras och blir rätt omhändertagna – 2017 – Ställd till Kommunstyrelsens ordförande
 • Fråga om när Majoritet Mölndals hetsjakt på ridklubben GRYS ska avslutas – 2017 – Ställd till Kommunstyrelsens ordförande

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.