Se alla

Politiska framgångar 2015 – 2018

Trots att Liberalerna Mölndal var i opposition 2015-2018, var vi det ledande oppositionspartiet och drev framgångsrikt många frågor. Med starkare stöd kan vi göra ännu mer för Mölndalsborna. Sedan valet hösten 2018 styr Liberalerna Mölndal genom GrönBlå Samverkan.

Flera partier sa år 2018 att de ville utveckla Åby Fritidsområde. Trots det utreddes inte vår motion om samma sak. Många av våra förslag har på grund av prestige först ansetts ”besvarade”, för att sedan återkomma som ”egna” uppdrag.

 • Större satsningar på grundskola och förskola tack vare oss.
  I Liberalerna Mölndals budgetförslag lägger vi av alla partier mest pengar på skola och förskola, minst 5 miljoner kronor mer per år, vilket pressat Majoritet Mölndal att öka deras budgetar i sin tur.
 • Ridklubben GRYS än så länge kvar vid Gunnebo trots hot om nedläggning från Majoritet Mölndal.
  Vi tycker det är viktigt med en ideell förening med i huvudsak aktiva tjejer ska kunna fortsätta sitt idrottsutövande på Gunnebo. Detta är för oss liberaler en viktig jämställdhetsfråga.
 • Sporthallen vid Almåshallen i Lindome centrum byggs äntligen till.
  Alla andra partier var emot 2010 – nu är alla för.
 • Jämställdhetspris instiftat.
  För Liberalerna är jämställdhet en hjärtefråga och vi har i över 100 år kämpat i dessa frågor. För att belysa hur viktigt jämställdhetsarbetet är än idag har Liberalerna Mölndal drivit på för att uppmärksamma goda ideella insatser inom jämställdhetsområdet i Mölndal. 2017 instiftades därför Mölndals jämställdhetspris efter Liberalerna Mölndals motion, och priset delades ut för första gången 2018.
 • Något utökat Toleransprojekt mot nazism, hat och främlingsfientlighet.
  Med ett allt kallare samhällsklimat och en ökad främlingsfientlighet är det viktigt att jobba med värderingar och tolerans. Toleransprojektet har gått från tre högstadieskolor till fyra tack vare Liberalerna Mölndals arbete. Men vi är ännu inte nöjda! Vårt mål är att minst sex högstadieskolor ska omfattas av detta viktiga projekt.
 • Återanvändning via biståndsorganisationer av 500 datorer/år istället för kostnader för destruktion.
  Efter ett hårt och långt lobbande för återanvändning av kommunens utbytesdatorer fick Liberalerna Mölndal igenom att istället för att skrotas istället återanvändas via biståndsorganisationer och fick nytt liv och gav nya möjligheter till skolungdomar i bland annat Afrika. Och därtill sparas jordens resurser.
 • Fortsatt högre ambitioner än EU-nivå med utbyggt bredband i hela kommunen samt på varje äldreboende.
  Robust, snabbt och prisvärt bredband är viktigt för att kunna erbjuda alla Mölndalsbor och företagare fler e-tjänster, t.ex. trygghetslarm, e-beställningar, schemaplanering i förskola/grundskola, följa beredningen av olika ärenden digitalt, osv.
 • Enskild porträttfotografering avskaffad för mer fokus på kärnverksamheten i för- och grundskola.
  För att avlasta lärare från onödiga arbetsuppgifter och att istället fokusera mer på kärnverksamheten lade Liberalerna Mölndal en motion om att skolorna inte längre ska ombesörja porträttfotografering i Mölndals för- och grundskolor. Därtill är dessa porträttfotograferingar dyra och en skuldfälla.
 • Låne-elcyklar med hjälm vid biblioteken.
  Liberalerna Mölndal lade fram en motion om att permanenta och utöka möjligheten att låna el-cyklar på biblioteken i Mölndal, Kållered och Lindome på i stort sätt samma sätt som man lånar böcker. Efter en kortare period där Majoritet Mölndal dessvärre lade ner lånecyklarna är de nu åter tillgängliga för medborgarna.
 • Ett hållbart och nära bostadsbyggande med ny bostadsförsörjningsplan.
  Bostadsbristen är fortsatt stor. Över 28000 personer pendlar in till Mölndal varje arbetsdag. Vi fortsätter att arbeta för fler bostäder så att vi ska kunna bo närmare våra arbetsplatser i Mölndal för både smidighetens och miljöns skull.
 • Ursäkta röran – vi bygger ut, nytt, om och till.
  Tack vare stort detaljplanearbete 2010-2014 byggs det nu mycket i centrala Mölndal. IKEA-Kållered pågår. Kållered centrum är på gång. Därefter Lindome centrum. Vi beklagar de störningar som det ger för boende och köer i trafiken. Håll ut.
 • Mölndalsrevyn fortsatt sina spelningar i Kulturhuset Möllan.
  Vi tycker det är trevligt att se att Mölndalsrevyn äntligen är tillbaka i Möllan nära Mölndals innerstad.
 • Nytt stadsbibliotek i Mölndals Innerstad.
  Vi drev på för nytt stadsbiliotek i Mölndals Innerstad, som nu har invigts. Återstår att få till en saluhall
 • Stoppad bergtäkt i Skäggered.
  Vi jobbar för järnväg Göteborg-Mölndal-Borås och fler pendelspår till Kungsbacka.
 • Ökade åtgärder emot klotter och skadegörelse.
  Staden har lovat göra mer emot klotter och skadegörelse efter en motion från Liberalerna. Än har vi dock tyvärr inte sett någon förbättring.
 • Kommunstyrelsen får ett nytt utskott för sociala frågor.
  Sociala frågor, t.ex. för pensionärer och pressade unga tjejer, kommer lyftas mer framöver genom ett nytt utåtriktat utskott direkt under kommunstyrelsen.
 • Sporthall i Bifrost planeras.
  I samband med bygget av Nya Västerbergsskolan planeras också för en sporthall. Men vi behöver önnu fler sett till efterfrågan.