Om Marcus

Teknik-/sportintresserad. Sparsam. Problemlösare. Tjänstledig programmerare från CTH. Föreningsmänniska med intresse för lagsporter, främst innebandy. Har jobbat på liten konjunkturkänslig reklambyrå utan kollektivavtal i över 10 år. Mölndalsbo -76. Fritidspolitiker -97. Kommunalråd 2010-.

DÄRFÖR LIBERALERNA MÖLNDAL:
Vi liberaler kämpar för allas rätt till frihet att själv kunna välja, kombinerat med ansvar för varandra och vår miljö. Håll ihop alla kommundelar. Mölndal tappar i jämförelser och kan bättre än plats 140 som “Bästa skolkommun” och plats 84 i företagsklimat av 290. Fler skattebetalare – inte högre skatter. Lär av goda referensexempel – hjulet finns redan.

SKOLAN FÖRST
Liberalerna anslår mest pengar till skolan av alla partier. Statligt styrda skolor ökar likvärdigheten. Studiero med mobilfria klassrum som norm. Mindre barngrupper och upp till 50 nya förskoleavdelningar går före ekodukt över Söderleden för vildsvin och älgar. Tidigare stödinsatser. Fler stödgrupper med speciallärare. Avlasta lärarna bl.a. genom 93 lärarassistenter, central rättning av nationella prov och stärkt elevvård. Fler elevböcker underlättar inlärning. Ja till läxor/läxhjälp, betyg/omdömen och skolval. Lojalitet och erfarenhet ska belönas bättre vid lönesättning.

BÄTTRE INTEGRATION VIA FÖRENINGSLIVET OCH LOKALA FÖRETAG
Fler sporthallar och träffpunkter. Nytt och större Åbybad enligt modern beprövad kostnadseffektiv teknik. Stärk föreningslivet. Värna aktiveringspedagogerna i äldreomsorgen. Stoppa hetsjakten på ridsporten. Återöppna Balltorps bibliotek. Ärenden ska kunna följas digitalt. Alla ska ha tillgång till snabbt robust internet. Fler bostäder till rimligare priser i centrala lägen förenklar rekrytering av arbetskraft och minskar pendlingsbehov.

VI BER OM DIN RÖST – FÖR MÖLNDAL BEHÖVER VÅR.

 

Följ Marcus:

Facebook

Twitter