Om Glenn

Jag är 49 år och har ett stort intresse för samhällsfrågor i allmänhet och sport, fritids och kulturfrågor i synnerhet.
Min utbildningsbakgrund är bla. Yrkesofficer med två militära högskolor och Tek. Kand. inom sjöfart och logistik från Chalmers Tekniska högskola samt div. kurser inom offentlig förvaltning Göteborgs Universitet.

Jag har en mångårig erfarenhet från säkerhet och trygghetsfrågor inom både offentlig och privat sektor med erfarenhet från bla. Försvarsmakten, Räddningstjänst och Detaljhandel.

Jag bor med min familj i Kållered sedan 1998 och jobbar inom Västra Götalandsregionen.

Politisk erfarenhet från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kultur och Fritidsnämnden.

Läs mer på: http://www.grimhage.se/

Varför ska man rösta på mig/Liberalerna?

Förenkla vardagen för Mölndalsborna, utveckla staden och gör det attraktivt att både bo och jobba i Mölndal. Det finns fortfarande mycket kvar att förbättra  Mölndal som ska vara en trygg och levande plats för alla, oavsett i vilken kommundel som man väljer att bo i.
Stärk skolan, kulturen och föreningslivet det är viktigt med både en aktiv och meningsfull fritid. Mölndal ska helt enkelt vara en stad med livskvalitet för alla åldrar.

Vilka är mina politiska hjärtefrågor?

  • Kultur och fritidsfrågor – Allt som rör föreningslivet.
  • Skolan – Klassresan finns och fler måste få chansen att göra den.
  • Tillgänglighetsfrågor – Ett Mölndal för alla där ingen utesluts beroende på vilken funktionsvariation man har.

Vilka frågor vill jag driva i Mölndal efter valet?

  • Utveckla stöd och förutsättningar för föreningslivet, de är motorn i möjligheterna till ett aktivt kultur och fritidsliv.
  • Skapa fler mötesplatser, genom möten skapas meningsfullhet, folkhälsan främjas och ensamhet förebyggs.
  • Förbättra tillgängligheten, det finns fortfarande för många hinder som måste åtgärdas.

Följ Glenn:

Blogg