Om Elin

Hej!

Jag heter Elin Andersson och jag kandiderar till kommunfullmäktige. Jag är småbarnsmamma och ingenjör och bor i Toltorpsdalen i Mölndal. Jag vill jobba för ett miljövänligare, liberalare och mer jämställt Mölndal.

Miljö

  • Jag vill driva liberal miljöpolitik i Mölndal. Jag vill göra det enklare för alla Mölndalsbor att vara miljövänliga.
  • Bättre framkomlighet och parkeringsmöjligheter för cyklister i hela Mölndal. Skippa zongränsen mot Göteborg i kollektivtrafiken.
  • Större miljöfokus vid kommunens inköp. Mer ekologisk mat.
  • Ja till trängselskatt, ja till snabbtåg Göteborg-Landvetter via Mölndal C.

Jämställdhet

  • Inrätta ett årligt Mölndals jämställdhetspris för att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på jämställdhetsarbete i Mölndal.
  • Jämställdhetsdiplomera alla förskolor och grundskolor i Mölndal

Mölndals centrum

  • Skapa en trivsammare miljö i ett mer levande Mölndals centrum.
  • Bygg en stor lekplats i stadsparken med vattenlek för de minsta och utegym och café för de äldre.
  • Utsmycka parkeringshuset med klängväxter längs fasaden.
  • Skapa ett levande kulturcentrum mitt i stan genom att flytta biblioteket till Brogatan och utöka med större ytor för kulturevenemang.